Försäljning: Lyyskis Fastigheter
Huvudentreprenör: ABC Byggtjänst AB
Markarbeten: Karlssons Schakt & Transport Ab
Betong: Widmans Betong AB och Rafaels AB
Elarbeten: El-ledarna Ab
Arkitekt: Arkitektbyrå Tiina Holmberg
Försäkring: Alands Ömsesidiga